ចង់ថតរូបផ្ទៃខាងក្រោយបែបអឺរ៉ុប? អាគារអ៊ឺរ៉ុបទាំង 7 នៅម៉ាឡេស៊ីដែលមិនគួររំលង!

1) ប្រាសាទ Kelly, Perak

 

 

 

2) ស្ថានីយ៍រថភ្លើង Ipoh, Ipoh

 

3) សាលាក្រុង Penang, Penang

 

 

4) វិហារ St. MichaelSt. Michael’s and All Angles, Sandakan

 

 

 

 

5) ស្ថានីយរថភ្លើង, Kuala Lumpur

 

 

 

6) សណ្ឋាគារ Carcosa Seri Negara, Kuala Lumpur

 

 

 

7) វិហារគ្រីស្ទសាសនា, Melaka

 

 

 

ប្រភព៖ Goody25

ប្រែសម្រួល៖ Summer