តោះ! ស្ទីលថតរូបគូបែបប្លែកៗ​ តែមានអត្ថន័យ

១. ស្ទីលដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្នេហារបស់អ្នក

 

 

 

 

 

 

២. ដើរយឺតៗចូលក្នុងជិវិតអ្នក

 

 

 

 

៣. គូសដីសធ្វើជាផ្ទៃខាងក្រោយ

 

 

 

 

 

៤.  ប្រើផ្ទៃខាងក្រោយជាតុក្កតា

 

 

 

 

ប្រភព៖ Goody25

ប្រែសម្រួល៖ Alex