តិកនិចសម្រាប់ម៉ូតសំលៀកបំពាក់ងាយស្រួល និងគួរអោយស្រលាញ់

ការជ្រើសរើសសំលៀកបំពាក់មិនងាយស្រួលដូចដែលយើងគិត ជាពិសេសពេលត្រូវជ្រើសរើសស្ទាយល៍ផ្ទាល់ខ្លួន។ អ្នកអាចសាករៀនពីតិកនិចខាងក្រោមបានដើម្បីបង្កើតស្ទាលយ៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្កកពេញចិត្ត៖

ធ្វើឱ្យផ្នែកខាងលើគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍

ប្រភព៖ http://www.laurenfriedman.com/2012/12/17/how-to-wear-a-button-up/

 

រៀនពីរបៀបស្លៀកពាក់អាវយឺតអំបោះ

ប្រភព៖ http://ohjoy.blogs.com/my_weblog/how-id-wear/page/2/

 

ប្រភព៖ https://www.pinterest.com/pin/161285230378246486/

 

រៀនពីការស្លៀកខោខូវប៊យជាមួយនឹងស្បែកជើងអោយសាកសម

 

ប្រភព៖ https://www.pinterest.com/pin/210543351303585512/

 

ធ្វើឱ្យអាវក្រៅខូវប៊យជាសាមញ្ញស្រស់ស្អាត

ប្រភព៖ https://www.pinterest.com/pin/502925483358794752/

 

អត្ថបទ៖ Summer