មុនចូលដល់អាយុ៣0ឆ្នាំ ប្រសិនបើអ្នកនៅលីវសូមអាននិងអនុវត្ត12ចំនុចខាងក្រោម ដើម្បីឱ្យអ្នករស់នៅដោយទំនុកចិត្តនិងទាក់ទាញបន្ថែមទៀត!

មនុស្សជាច្រើននិយាយថា អាយុចាប់ពី២០ដល់២៨ឆ្នាំ ជាយុវវ័យរបស់មនុស្សស្រី មនុស្សស្រីគួរតែមានស្នេហាដ៏ផ្អែមល្ហែម រ៉ូមែនទិកមួយ។ ប៉ុន្តែដោយសារកក្តាមួយចំនួន ពេលវេលាកាន់តែរំកិលទៅមុខ មនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្លះមានគូរ ខ្លះរៀបការ ដោយឡែកមានតែយើងម្នាក់ដែលនៅលីវ។

អានបន្ត