តិកនិចសម្រាប់ម៉ូតសំលៀកបំពាក់ងាយស្រួល និងគួរអោយស្រលាញ់

ការជ្រើសរើសសំលៀកបំពាក់មិនងាយស្រួលដូចដែលយើងគិត ជាពិសេសពេលត្រូវជ្រើសរើសស្ទាយល៍ផ្ទាល់ខ្លួន។ អ្នកអាចសាករៀនពីតិកនិចខាងក្រោមបានដើម្បីបង្កើតស្ទាលយ៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្កកពេញចិត្ត៖

អានបន្ត

ហេតុអ្វីមនុស្សស្រីទិញឥវ៉ាន់មិនចេះឈប់?

លើលោកនេះគ្មានមនុស្សស្រីណាដែលមិនចង់ស្អាតនោះទេ គ្រាន់តែការចូលចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ៗមានភាពខុសៗគ្នា។ ពេលមនុស្សស្រីស្លៀកពាក់បែបសាមញ្ញ គេថាម្នាក់នឹងគ្មានរសនិយម ពេលមនុស្សស្រីស្លៀកពាក់ស្អាតបាត ប៉ុន្តែមិនមែនជារដូវកាលថ្មី គេថាម្នាក់ស្លៀកពាក់មិន ទាន់សម័យ។ ចំពោះមនុស្សប្រុស បើមិនអាវយឺតគឺអាវសាច់ក្រណាត់ បើមិនអញ្ចឹងគឺអាវវាលក្លៀក។

អានបន្ត