ភេសជ្ជះបញ្ចេញជាតិពុលរយះពេល៧ថ្ងៃ

១. ថ្ងៃច័ន្ទ៖ ផ្លែឳឡឹក១០ដុំតូច ក្រូចឆ្មារ១បន្ទះ ទឹកសូដា អត្ថប្រយោជន៍៖ បញ្ចេញជាតិពុល ធ្វើឲ្យស្បែកស ស្រស់ស្រាយ និងមានកំលាំង

អានបន្ត