ចង់ថតរូបផ្ទៃខាងក្រោយបែបអឺរ៉ុប? អាគារអ៊ឺរ៉ុបទាំង 7 នៅម៉ាឡេស៊ីដែលមិនគួររំលង!

ចង់ថតរូបផ្ទៃខាងក្រោយបែបអឺរ៉ុប? អាគារអ៊ឺរ៉ុបទាំង 7 នៅម៉ាឡេស៊ីដែលមិនគួររំលង!

អានបន្ត

បើសិនជានេះជាលើកទីមួយធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស តើត្រូវត្រៀមអ្វីខ្លះ?

បើសិនជានេះជាលើកទីមួយដែលអ្នកធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស គន្លឹះដែលអ្នកគួរធ្វើមុនពេលធ្វើដំណើរ

អានបន្ត

គន្លឹះនៃការធ្វើដំណើរ៖ សន្សំលុយបានហើយ នៅអាចមើលឃើញពិភពលោកជាច្រើន!

គេថាអោយតែអ្នកដើរលេងសុទ្ធតែជាអ្នកមាន។ តែមានដឹងអត់ថាអ្នកក្រក៏ចូលិត្តដើរលេងដែរ? បើយើងមានមានគន្លឹះនៃការធ្វើដំណើរ យើងក៏មិនចាំបាច់ចំណាយច្រើនដែរ ជាពិសេសទៀតអ្នកខ្លះអាចរកចំណូលបានពីការដើរលេងផងដែរ។ ពេលសំដៅទៅដល់ការដើរលេងបែបអ្នកអត់លុយនេះ មិនមែនសំដៅទៅលើការដេកតាមផ្លូវ ឫក៏ញ៉ាំនំបុ័ងដែលខូចទេ តែជាដំណើរកំសាន្តបែបសន្សំសំចៃ ទិញយកបទពិសោធន៍ដែលមានន័យបំផុត។

អានបន្ត